Sherbime Ekstra

 Ne jemi te specializuar dhe disponojme xhumbo per tansporte te peshave te medha dhe formave te ndryshme (transportet jashte norme) perfshire dhe shoqerimi .


Ne disponojm mjete te normes EURO 5 .

Ne disponojm mjete per transportin e lendeve te rrezikshme (ADR) .
 

Ne disponojm mjete per transportin deri ne 22 m gjatesi .

Ne gjithashtu merremi me transportin e kontenierve ku perfshihet Garancia e kontenierit , sherbimet portuale (T-H-C) dhe transportin deri ne destinacion .

Ne gjithashtu meremi me pronotimin e kontentiereve.

Sherbimet e ngarkim-shkarkimit (Vinxh,Pirun,Punetoret,Mbikqyrsit etj)

Lejet e transporteve jashte-norme bashk me shoqerimin deri ne destinacion.

Transporte te vecanta .