Kontenier

Kontenier çeliku 20’ për ngarkesa
të thata

Nga jashtë:
Gjatësia: 20′-0″ /6.06 m Gjerësia: 8′-0″ / 2.44 m
Lartësia: 8′-6″ /2.59 m
Nga brenda:
Gjatësia: 19′-4″ / 5.90 m
Gjerësia: 7′-8. 5″ / 2.35 m
Lartësia: 7′-10″ / 2.39 m
Hapja e Portës:
Gjerësia: 7′-8. 25″ / 2.343 m
Lartësia: 7′-5. 625″ / 2.280 m
CBM : 33.1

Kontenier çeliku 40′ për ngarkesa
të thata

Nga jashtë:
Gjatësia: 40′-0″ / 12.19 m
Gjerësia: 8′-0″ / 2.44 m
Lartësia: 8′-6″ / 2.59 m
Nga brenda:
Gjatësia: 39′-5.6 / 12.03 m
Gjerësia: 7′-8.5″ / 2.35 m
Lartësia: 7′-10″ / 2.38 m
Hapja e Portës:
Gjerësia: 7′-8.25″ / 2.343 m
Lartësia: 7′-5.63″ / 2.280 m
CBM : 67.5

Kontenier çeliku 40′ (Hi-Cube) për ngarkesa të thata

Nga jashtë:
Gjatësia: 40′-0″ / 12.19 m
Gjerësia: 8′-0″ / 2.44 m
Lartësia: 9′-6″ / 2.90 m
Nga brenda: Gjatësia: 39′-5.6 / 12.03 m
Gjerësia: 7′-8. 5″ / 2.35 m
Lartësia: 8′-10 / 2.69 m
Hapja e Portës:
Gjerësia: 7′-8.25″ / 2.343 m
Lartësia: 8′-5.625″ / 2.585 m
CBM : 76.2

Kontenier çeliku 45’ (Hi-cube) për ngarkesa të thata

Nga jashtë:
Gjatësia: 45′-0″ / 13.72 m
Gjerësia: 8′-0″ / 2.44 m
Lartësia: 9′-6″ / 2.90m
Nga brenda:
Gjatësia: 44′-5″ / 13.56 m
Gjerësia: 7′-8″ / 2.35 m
Lartësia: 8′-10′ / 2.70 m
Hapja e Portës:
Gjerësia: 7′-8.25″ / 2.340 m
Lartësia: 8′-5.625″ / 2.585 m
CBM : 86.1

Kontenier 20′ frigorifer

Nga jashtë:
Gjatësia: 20′-0″ / 6.06 m
Gjerësia: 8′-0″ / 2.44 m
Lartësia: 8′-6″ / 2.60 m
Nga brenda:
Gjatësia: 18′-0.5″ / 5.5 m
Gjerësia: 7′-6.5″ / 2.30 m
Lartësia: 7′-5.7″ / 2.28 m
CBM : 28.8

Kontenier 40′ frigorifer (Hi-Cube)

Nga jashtë:
Gjatësia: 40′-0″ / 12.19 m
Gjerësia: 8′-0″ / 2.44 m
Lartësia: 9′-6″ / 2.90 m
Nga brenda:
Gjatësia: 37′-11.9″ / 11.58 m
Gjerësia: 7′-6.5″ / 2.30 m
Lartësia: 8′-4.2″ / 2.54 m
CBM : 67.7

Kontenier 20′ i hapur lart

Nga jashtë:
Gjatësia: 20’ 0″ / 6.06m
Gjerësia: 8′-0″ / 2.44 m
Lartësia: 8′-6″ / 2.60 m
Nga brenda:
Gjatësia: 19′-4.5″ / 5.90 m
Gjerësia: 7′-8.5″ / 2.35 m
Lartësia: 7′-8.0″ / 2.33 m
CBM : 32.5

Kontenier 40′ i hapur lart

Nga jashtë:
Gjatësia: 40′-0 / 12.19 m
Gjerësia: 8′-0″ / 2.44 m
Lartësia: 8′-6″ / 2.60 m
Nga brenda:
Gjatësia: 39′-7″ / 12.03 m
Gjerësia: 7′-8.5″ / 2.35 m
Lartësia: 7′-8.0″ / 2.33 m
CBM : 65.9

Kontenier 40′ komplet i hapur, me 4 kolona rezistente

Nga jashtë:
Gjatësia: 40′-0″/16″ / 12.192 m
Gjerësia: 8′-0″ / 2.438 m
Lartësia: 8′-6″ / 2.591 m
Nga brenda:
Gjatësia: 38′-7 15/16″ / 11.784 m
Gjerësia: 6′-7 59/64″ / 2.030 m
Lartësia: 6′-4 1/2″ / 1.943 m