SherbimeNe jemi nje shoqeri transporti qe merremi me transport tokesor te brendshem dhe rajonal te peshave dhe permasave te ndryshme , transporte mallerash dhe kontenieresh , transporte te rrezikshme (ADR) , transporte te vecanta dhe magazinim .

Transport rrugor nderkombetar mallrash dhe udhetaresh per vete dhe per te trete,me qera, etj.
Import eksport,tregti me shumice dhe pakice e materialeve te ndryshme industriale,bujqesore,blegtorale elektrike, etj.
Agjenci udhetimesh,zyra imobilare dhe spedicionere etj.
Transport te mallrave me mjete jashte norme.
Transport te mallrave te rrezikshme dhe mbetje te riciklushme.
Transport i tubave te permasave te ndryshme.
Transport i mjeteve lundruse (skafe,varka etj)